Pożegnanie Pana Janusza Konopskiego

Pożegnanie Pana Janusza Konopskiego

5 kwietnia 2022 Wyłączono przez biblioteka

Pożegnaliśmy dziś Pana Janusza Konopskiego – wielkiego przyjaciela naszej biblioteki, który nie tylko kochał książki, ale swoim życiem uczył nas miłości do Małej i tej Dużej Ojczyzny.Całe życie Pana Janusza związane było z Cegłowem. Jak sam mawiał: „tu został ochrzczony, tu się ożenił i wybudował skromny dom jednorodzinny”, w którym mieszkał do końca życia. Urodził się w 1928 r. w Cegłowie. Od najmłodszych lat jego życie określało harcerstwo, należał do 42. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Cegłowie, do której wstąpił w wieku 10 lat. W trakcie II wojny światowej działał w konspiracji początkowo jako harcerz, a następnie żołnierz Armii Krajowej pod pseudonimem „Bil”, za co został odznaczony m.in. Krzyżem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, Odznaką pamiątkową Akcji „Burza” i Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem „Pro Patria”.

Swoją patriotyczną postawę Pan Konopski wyniósł z domu rodzinnego, gdyż jego ojciec, Władysław Konopski, był przedwojennym nauczycielem w miejscowej szkole i uczestnikiem wojny w 1920 roku oraz członkiem POW, a także ochotnikiem 22 Pułku piechoty, odznaczonym za udział w walkach Krzyżem POW oraz Medalem Niepodległości.

Powojenne zmiany w orientacji ideologicznej harcerstwa, przyczyniły się do podjęcia przez Pana Konopskiego decyzji o wystąpieniu z organizacji. Mimo wszystko, przez całe swoje życie był wierny harcerskim ideałom – „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nieprzerwanie służył też ludziom oraz krajowi, na każdym z zajmowanych przez siebie stanowisk, pozostając przy tym człowiekiem życzliwym i pogodnym, a także niezwykle skromnym oraz szlachetnym.

Cześć Jego pamięci!