Biuletyn Informacji Publicznej

  1. Dyrekcja
  2. Pracownicy
  3. Dane adresowe
  4. Statut
  5. Regulaminy
  6. Zarządzenia
  7. Przetargi
  8. Dostępność

Dyrekcja

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Tadeusz Paweł Lempkowski

tel. kom. 535 288 259

e-mail: t.lempkowski@ceglow.pl

Z-ca dyrektora d/s biblioteki

Małgorzata Śluzek

tel. 25 757 01 81

e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl

Pracownicy

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie:

Małgorzata Śluzek – kustosz

Anna Gałązka – bibliotekarz

Pracownicy Klubu Kulturalne Zacisze:

Tadeusz Lempkowski – menadżer kultury, dyrektor GBP-K

Agata Kotuszewska – animator kultury

Ewelina Chojnacka – animator kultury

Księgowość

Monika Hryciuk – główna księgowa

Dane adresowe

 Nazwa:    Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie

 Adres:     ul. Józefa Pułsudskiego 22
                 05-319 Cegłów

Powiat:   miński

Województwo:  mazowieckie

Telefon:  257 570 181, 575 600 645

e-mail:    gbp@bibliotekaceglow.pl

NIP:        822-14-71-469

REGON: 140747785

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Siedlcach, o/Mrozy f/Cegłów

                                     92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

Dostępność

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja o stanie dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie