O nas

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KULTUROTEKA W CEGŁOWIE jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową oraz dokumenty życia społecznego.
Misją biblioteki jest upowszechnianie wiedzy i kultury, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz proponowanie bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej i informacyjnej mieszkańcom gminy Cegłów w taki sposób, aby każdy z nich czuł się najważniejszy na świecie. 

PRACOWNICY  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – KULTUROTEKI:

Dyrektor – TADEUSZ LEMPKOWSKI

z-ca Dyrektora d/s biblioteki – Małgorzata Śluzek – (kustosz, magister bibliotekoznawstwa, w bibliotece pracuje od 1988 roku)

Anna Gałązka (bibliotekarz, magister pedagogiki, średnie bibliotekarskie)

Małgorzata Kowalska (księgowa)

Renata Cyran (pracownik gospodarczy)