Pożegnanie P. Marii Osińskiej

Pożegnanie P. Marii Osińskiej

23 lutego 2022 Wyłączono przez biblioteka

Dziś pożegnaliśmy Panią Marię Osińską – osobę, która całe swe dorosłe życie poświęciła naszej gminie. Przez wiele lat była nauczycielem w miejscowej szkole, a po przejściu na emeryturę pozostała czynnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim oraz aktywnym współorganizatorem życia kulturalnego w Cegłowie.

Należała do zespołu śpiewaczego Kantylena i Zorza. Przez wiele lat animowała Koło Literackie przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie. Zawsze aktywna, pomocna i chętna do działania. Będzie nam Jej bardzo brakowało.